OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki, położnej, pielęgniarza, położnego

Email Drukuj PDF
NIPiP-NRPiP-DS.015.407.2016.MK                                                 Warszawa, dnia 9 listopada 2016 r.

 

Pani/Pan
Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 Szanowni Państwo

NRPiP realizując zadania wynikające z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej podjęła uchwałę Nr 96/VIl/2016 r. z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, położnej, pielęgniarza, położnego oraz zasady jego używania.

Mając na uwadze wdrożenie i przestrzeganie przez członków samorządu uchwał NRPiP zwracam się z prośbą o rozpropagowanie powyższej informacji wśród członków samorządu na terenie działania Państwa Izby.

Ponadto informuję, iż powyższe stroje można zamawiać w Firmie Altreva Polska Sp. z o.o. 91-402 Łódź ul. Pomorska 100 adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 606 485 063.

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP
/-/
Zofia Małas


Uchwała Nr 96/VII/2016
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 22 czerwca 2016 r.

 

w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa uroczysty wzór stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania.

§ 2. Zasady używania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3. Wzór i opis uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

      Skarbnik NRPiP

                        Prezes NRPIP

Joanna Walewander

      Danuta Adamek

                        Zofia Małas


Załącznik nr 1 do uchwały nr 96/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie
określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania

Zasady używania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego

 

Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego noszony jest podczas:

1) uroczystości państwowych i kościelnych,

2) wręczania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych,

3) jubileuszy i uroczystych spotkań,

4) uroczystości w miejscach pamięci narodowej,

5) innych uroczystości i wystąpień indywidualnych.


Załącznik nr 2 do uchwały nr 96/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania