OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Akcja NAPISZ DO POS?A

Email Drukuj PDF
Dzie? Dobry,
w zwi?zku z zagro?eniem utrat? samodzielno?ci gospodarczej piel?gniarskich i po?o?niczych podmiotw leczniczych w podstawowej opiece zdrowotnej. Krajowe Stowarzyszenie Piel?gniarek Medycyny Szkolnej rozpocz??o Akcja NAPISZ DO POS?A. w za??czeniu przesy?am adresy e -mail wszystkich 460 pos?w u?o?onych wed?ug wojewdztw orazprzyk?adowy list otwarty do powielania i wys?ania do wszystkich parlamentarzystw. Oczywi?cie ka?da z piel?gniarek mo?e napisa? w?asne pismo. Uprzejmie prosz? o rozpowszechnienie tej informacji w?rd piel?gniarek prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? .
Sprawa jestnajwy?ej wagi.
Z powa?aniem
Ma?gorzata Wojciechowska
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Piel?gniarek Medycyny Szkolnej