OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
System Monitorowania Kształcenia


System Monitorowania Kształcenia – obowiązek rejestracji

Email Drukuj PDF

System Monitorowania Kształcenia – obowiązek rejestracji

Wszystkie pielęgniarki/położne, które chcą wziąć udział w szkoleniach i kursach muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz złożyć wnioski na wybrane szkolenie/kurs za jego pośrednictwem.

Brak konta i złożenia wniosku przez system SMK skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.

Instrukcje jak założyć konto i wnioskować na szkolenie/kurs znajdują się poniżej.

 

 

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK) - informacja dla pielęgniarek i położnych

Email Drukuj PDF

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)
- informacja dla pielęgniarek i położnych

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

- postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,

- składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

- dostęp do Internetu,

- adres e-mail,

- zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,

- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

 

Założenie konta w SMK

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.

Szczegóły jak należy założyć konto opisane są w zamieszczonym poniżej - Podręczniku użytkownika Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

 

Potwierdzenie tożsamości

Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:

- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

- za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub

- właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub

- właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

 

Weryfikacja uprawnień

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

 

 

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych dotycząca założenia konta w SMK: WYŚWIETL


Instrukcja zapisywania się na kursy/szkolenia

 

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU:

- nie odmienione w dopełniaczu: imię i nazwisko

- nie uzupełnione pole: drugie imię (jeśli ktoś nie posiada drugiego imienia, należy zostawić pole puste, nie należy wpisywać żadnych znaków  np."-")

- nie uzupełnione pole: nazwisko rodowe

- błędnie wypełniony adres i adres do korespondencji: w przypadku miejscowości nie posiadających ulic wypełniamy pole miejscowość a w polu ulica wpisujemy: brak lub wstawiamy znak: "-"

- błędnie wpisany nr prawa wykonywania zawodu (nr PWZ zawiera siedem cyfr i literę A lub P)

- brak dat i nr dyplomów przy wpisanych kursach i szkoleniach

- pole: tytuł naukowy i pole: uczelnia - należy zostawić puste

 

Informacja dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Email Drukuj PDF

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK - pobierz

Zmiany dotyczą również organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) którzy również za pomocą SMK będą składać wnioski o wpis, wpis zmiany danych, przesyłać informację o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

I. Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.

(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

II. Potwierdzenie danych podmiotu.

Po założeniu konta konieczne jest potwierdzenie danych podmiotu, będzie to możliwe na kilka sposobów:

 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
 • za pośrednictwem właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

III. Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK.

IV. Kierownicy specjalizacji.

Kierownicy Specjalizacji również będą zobligowani do posiadania konta w systemie SMK. W tym przypadku potwierdzenie tożsamości będzie odbywać się na zasadach jak w przypadku pielęgniarki i położnej. Natomiast weryfikacji uprawnień dokonywać będzie właściwy organizator kształcenia pielęgniarek i położnych.

 

 

SMK - pozostałe informacje

Email Drukuj PDF

POZOSTAŁE INFORMACJE

Odpowiedzialnym za budowę systemu i jego obsługę jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. http://www.csioz.gov.pl

Numer telefonu do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:

INFOLINIA TECHNICZNA CSIOZ - tel. 19 457
czynna 7 dni w tygodniu w godz. 6.00 - 21.00
oraz skrzynka e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Od 1 maja 2016 r. SMK został  uruchomiony dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla ww. grup zawodowych przygotowano instrukcję obsługi funkcjonalności systemu którą można zobaczyć pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/instrukcja-obslugi-funkcjonalnosci-systemu-monitorowania-ksztalcenia-pra….pdf

Podręcznik użytkownika SMK – Samorząd Pielęgniarek i Położnych (PDF, 2.4 MB)

Kontakt do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 82 565 43 73.