OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
konsultanci


   

Email Drukuj PDF

2018-01-09

Szanowni Pa?stwo- ?WIADCZENIODAWCY

Informacja o ukazaniu si? projektu zarz?dzenia Prezesa NFZ zmieniaj?cego zarz?dzenie w sprawie okre?lenia warunkw zawierania i realizacji umw w rodzaju ?wiadczenia piel?gnacyjne i opieku?cze

w ramach opieki d?ugoterminowej

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-swiadczenia-pielegnacyjne-i-opiekuncze-w-ramach-opieki-dlugoterminowej,6503.html

mgr Ma?gorzata Sitarz

Wojewdzki Konsultant w dziedzinie piel?gniarstwa przewlekle chorych

i niepe?nosprawnych

Tel.798705756

 

Email Drukuj PDF

UWAGA!!!

Konsultant Wojewdzki
w dziedzinie Piel?gniarstwa
Przewlekle Chorych i Niepe?nosprawnych

/wojewdztwo lubelskie/

Ma?gorzata Sitarz

informuje, i?

konsultacje w wy?ej wymienionych dziedzinach piel?gniarstwa w roku 2017
odbywaj? si?
pod numerem telefonu 798-705-756

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia ( Dz.U.z 2009r. Nr.52, poz.419 z p?n. zm.).

 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2