OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Nabór na kurs specjalistyczny w zakresie Szczepienia ochronne dla pielęgniarek w Chełmie

Email Drukuj PDF

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu,

informuje, że organizuje na terenie Chełma,

w terminie 18.06.2019 r. - 17.09.2019 r.
kurs specjalistyczny w zakresie Szczepienia ochronne dla pielęgniarek.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wniosku w systemie SMK.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 15 823 28 80 lub 15 823 23 23.

 

Email Drukuj PDF

System Monitorowania Kszta?cenia obowi?zek rejestracji

Wszystkie piel?gniarki/po?o?ne, ktre chc? wzi?? udzia? w szkoleniach i kursach musz? zarejestrowa? si? w Systemie Monitorowania Kszta?cenia (SMK) oraz z?o?y? wnioski na wybrane szkolenie/kurs za jego po?rednictwem.

Brak konta i z?o?enia wniosku przez system SMK skutkuje uniemo?liwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.

Instrukcje jak za?o?y? konto i wnioskowa? na szkolenie/kurs znajduj? si? w zak?adce System Monitorowania Kszta?cenia (SMK).