UWAGA! RUSZYŁ NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY W CHEŁMIE! KURSY SĄ ZAMIESZCZONE W SMK

UWAGA !!!

RUSZYŁ NABÓR W SYSTEMIE SMK

NA BEZPŁATNE KURSY

W CHEŁMIE!

Organizator kształcenia:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

liczba miejsc ograniczona!!!

Bezpłatne szkolenia!

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych organizowanych w Chełmie przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie:

  1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – planowany termin: wrzesień – październik 2022 r.
  2. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – planowany termin: wrzesień – październik 2022 r.
  3. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – planowany termin: październik – listopad 2022 r.
  4. Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie – planowany termin: listopad – grudzień 2022 r.

    W przypadku zbyt małej ilości osób termin może ulec przesunięciu.

Kursy realizowane będą w ramach projektu wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr POWR.07.01.00-00-0004/22.

Uprzejmie prosimy o wpisywanie się na ww. kursy za pośrednictwem

Systemu Monitorowania Kształcenia.

Każda pielęgniarka, położna

może uczestniczyć bezpłatnie w jednej wybranej edycji kursu specjalistycznego.