Oferta szkoleniowa Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu - III kw. 2022r.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, informuje, że prowadzi nabory na pełnopłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych, zaplanowane do organizacji na terenie miasta Chełma, w III kw. 2022 r.

Wniosek na wybrane szkolenie należy złożyć poprzez system SMK, wybierając woj. lubelskie oraz szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

- Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek

   – KS/T/POD.OP.PALIATYWNJ/CHEŁM - termin rozpoczęcia 26.08.2022

- Ordynowanie leków Cz. I dla pielęgniarek i położnych

   - KS/T/OWLR/cz.I/CHEŁM – termin rozpoczęcia 20.09.2022

- Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

   - KS/T/WBF2022/CHEŁM – termin rozpoczęcia 30.06.2022

   - KS/T/WBF2022/2EDYCJA/CHEŁM – termin rozpoczęcia 15.08.2022 \

- Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

  - KS/T/SZCZEPIENIA/P/2022/CHEŁM – termin rozpoczęcia 05.09.2022

- Szczepienia ochronne dla położnych

  - KS/T/SZCZEPIENIA/A/2022/CHEŁM - termin rozpoczęcia 05.09.2022

- Leczenie ran dla pielęgniarek

   - KS/T/LRP/2021.CHEŁM – termin rozpoczęcia – 30.08.2022

- Leczenie ran dla położnych

- KS/T/LRA/2021/CHEŁM – termin rozpoczęcia 30.08.2022 r.

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

- Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

  KK/T/OPD/2022/CHEŁM – termin rozpoczęcia 26.09.2022

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

- Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

  SS/T/2022/CHEŁM – termin rozpoczęcia 25.06.2022

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia, nie rozpoczęcia szkolenia z braku chętnych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Ośrodka.