Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie na szkolenie pt. Wspieranie zdrowia psychologicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dzieci" 21
Certyfikowane, bezpłatne szkolenia dla zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego - pod patronatem NRPiP - OPIEKA W DOMU PACJENTA 16
Jubileuszowy Kongres Naukowo Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 61
pismo NRPiP wystosowane do Ministra Zdrowia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektóry 128
Projekt POWER - szkolenie online dla lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ 92
XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla pielęgniarek i położnych operacyjnych „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego” 7 października 2022 roku Katowice 55
VI Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „ Pielęgniarstwo operacyjne – profesjonalny projekt multidyscyplinarny” 15 - 16 września 2022 r. Poznań 57
Zofia Małas o nowym wzorze PWZ 40
Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów dokumentów prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej, ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej 34
Komunikat Ministra Zdrowia ws. prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej 34