Nowe zasady dotyczące izolacji domowej oraz kwarantanny dla pielęgniarek i położnych od 02.02.2022 r.

„Od 2 lutego izolacja domowa m.in. dla osób wykonujących zawody medyczne, żołnierzy i funkcjonariuszy będzie trwać 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku w kierunku SARS-CoV-2) i 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny)” – wynika z informacji MZ przekazanych na Twitterze.

Jeśli chodzi o kwarantannę dla tych grup zawodowych to została ona skrócona do 5 dni.

„Kwarantanny nie stosuje się, jeżeli osoba codziennie przez 5 dni będzie wykonywała test antygenowy i uzyskiwała ujemny wynik” – podkreśliło MZ.

Jeśli wykonujesz zawód medyczny, jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem od 2 lutego twoja izolacja będzie trwać:

 • 7 dni – od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2,
 • lub 5 dni – jeżeli wynik testu jest negatywny, pod warunkiem, że był wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie.

Kto podlega kwarantannie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowej kwarantannie podlegasz, jeśli:

 • masz skierowanie na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia, w którym wystawiono ci skierowanie na test, do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny (kwarantanna kończy się najpóźniej po 7 dniach, które liczone są od dnia po dniu otrzymaniu skierowania),
 • miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 7 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,
 • mieszkasz z osobą zakażoną (izolowaną) – od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej,
 • wracasz z zagranicy.

Jeśli udzielasz świadczeń chorym na COVID-19, jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem twoja kwarantanna będzie trwała 5 dni. Nie stosuje się jej, jeżeli codziennie przez 5 dni przed pracą/służbą będziesz robić test antygenowy i uzyskiwać ujemny wynik.

Kogo kwarantanna nie obejmuje?

Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają:

 • osoby, które mieszkają z osobą na kwarantannie (osoba na kwarantannie to osoba zdrowa, która miała np. kontakt z osobą zakażoną COVID-19). Przykład: Twój domownik miał bliski kontakt z osobą chorą na COVID-19. Nie jest jednak zakażony, ale musi odbyć obowiązkową kwarantannę. W takiej sytuacji Ty nie podlegasz kwarantannie. UWAGA!  W sytuacji kiedy osoba, z którą mieszkasz jest zakażona COVID-19 (przebywa w izolacji) obowiązują inne zasady.
 • osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19. UWAGA! Jeśli jesteś zaszczepiony, ale mieszkasz z osobą, która jest zakażona COVID-19, musisz odbyć obowiązkową kwarantannę.
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które chorowały na COVID-19, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Uwaga! Kwarantanna może dotyczyć osób zaszczepionych i ozdrowieńców, jeśli np:

 • wracasz z wyjazdu spoza strefy Schengen i nie przedstawisz negatywnego wyniku testu przy kontroli granicznej;
 • mieszkasz z osobą, która ma koronawirusa.

Od kiedy zaczyna się kwarantanna?

Kwarantanna osoby skierowanej na badanie z zasady trwa 7 dni od dnia wystawienia skierowania przez lekarza do czasu uzyskania wyniku ujemnego.

Jeśli mieszkasz z osobą izolowaną, musisz poddać się rzeczywistej kwarantannie już od momentu uzyskania przez współmieszkańca dodatniego wyniku testu, zanim organy powiatowej inspekcji sanitarnej, w ramach wywiadu epidemiologicznego, zadzwonią do ciebie i wprowadzą twoje dane do systemu.

Co to jest izolacja i ile trwa?

Jeśli masz dodatni wynik testu, kwarantanna przekształca się w izolację, która kończy się:

 • jeśli masz objawy – 3 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów,
 • jeśli nie masz objawów – 10 dni od uzyskania wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny się w te 10 dni nie wlicza).

Co jeśli mam negatywny wynik testu, a jestem na kwarantannie?

Jeśli twoja kwarantanna została nałożona ze względu na skierowanie na test lub przekroczenie granicy, a wynik twojego badania jest negatywny, oznacza to, że nie masz koronawirusa i nie musisz przebywać już na kwarantannie. Zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

Jeśli objęto cię kwarantanną ze względu na kontakt z osobą zarażoną bądź z innych powodów – nawet negatywny wynik testu cię z niej nie zwalnia.

Pamiętaj! Jeśli mieszkasz z osobą zakażoną – wówczas obowiązuje cię kwarantanna, która trwa przez cały okres izolacji osoby zakażonej plus 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji. W tym przypadku nie możesz wychodzić z domu.

Kwarantanna – i co dalej?

Masz kwarantannę i zastanawiasz się, co teraz musisz zrobić? Po pierwsze, postępuj odpowiedzialnie i bezwzględnie pozostań w domu. Zrób to nawet wtedy, gdy jeszcze nie masz formalnej informacji o objęciu kwarantanną i dobrze się czujesz.

Zasady obowiązujące podczas kwarantanny:

 • nie opuszczaj miejsca zamieszkania, zakaz obejmuje też spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to do lekarza pierwszego kontaktu,
 • postępuj zgodnie ze wskazówkami lekarza, sanepidu oraz innych służb,
 • współpracuj ze służbami, w tym z sanepidem i policją w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania kwarantanny,
 • zainstaluj aplikację Kwarantanna domowa (do pobrania na stronie: aplikacja Kwarantanna domowa).

Skąd informacja o objęciu kwarantanną?

Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m. in  Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Status związany z kwarantanną, możesz sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE) – Logowanie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydaje decyzji związanych z objęciem kwarantanną. Nałożenie kwarantanny przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dokumentowane wpisem w systemie EWP.

Kwarantanna a świadczenia pieniężne

Informacja o kwarantannie w systemie EWP jest dostępna również dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnia je pracodawcom na profilu PUE ZUS. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja w systemie.

Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawcę lub ZUS za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja z systemu EWP.

Ubezpieczony poddany kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem osoby, z którą wspólnie zamieszkuje lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe (pozytywny wynik testu), z którym nie skontaktowała się Państwowa Inspekcja Sanitarna powinien do wypłaty tych świadczeń złożyć oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych, powinien złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania tej opieki.

Podmiot, który wypłaca świadczenia z tytułu choroby lub sprawowania opieki (pracodawca lub ZUS) może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie ZUS.

Wsparcie w czasie kwarantanny

Jeśli podczas kwarantanny potrzebujesz pomocy, np. w robieniu zakupów, możesz skontaktować się w lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Listę placówek znajdziesz na stronie: Pomoc w czasie kwarantanny

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego, zajrzyj na stronę: Pomoc psychologiczna

Konsekwencje nieprzestrzegania kwarantanny

Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej. Przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Potrzebujesz więcej informacji na temat kwarantanny

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kwarantanny, zadzwoń na całodobową infolinię do kontaktu z inspekcją sanitarną: +48 22 25 00 115.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia