Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie zlecania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 340
Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia dodatkiem covidowym wszystkich pielęgniarek i położnych, które realizują świadczenia zdrowotne i sprawują opiekę nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 336
STANOWISKO NACZELNEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Z DNIA 7 LUTEGO 2022 R. W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PRZYPADKU NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZASZCZEPIENIA SIĘ PRZECIWKO COVID-19 364
Nowe zasady dotyczące izolacji domowej oraz kwarantanny dla pielęgniarek i położnych od 02.02.2022 r. 399
Dodatki covidowe-pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości interpretacyjnych polecenia Ministra Zdrowia w sprawie wypłaty dodatków covidowych wraz z odpowiedzią 460
Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne 396
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony indywidualnej pracowników wykonujących czynności dla których ocena ryzyka wykazuje potencjalne narażenie zawodowe na SARS-CoV-2 415
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych 515
Zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. z dn. 23 lutego 2021 r. 440
Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 z dn. 22.10.2021r. 432